Dränering

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Dränering

Dränering behövs för alla slags husgrunder. Utformningen på dräneringen beror på vilken husgrund fastigheten är byggd på samt de  rådande markförhållandena. Det finns metoder att lösa fuktproblem för samtliga typer av hus genom att vidta erforderliga åtgärder, tex dränering/isolering.

Vi har lång erfarenhet samt bred kunskap och följer noga den tekniska utvecklingen. Vi använder fackmannamässiga metoder och högkvalitativa materiel för att alltid nå bästa resultat för en mycket långvarig fungerande dränering.